ATW 2022


                                               Confirmed Speakers 

1

Lee Zou, Harvard Medical School, Boston, USA

2

Bing Zhu, Institute of Biophysics, CAS, Beijing, China

3

Qiang Chen, Wuhan University, Wuhan, China

4

Hai-Qiang Dai, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS, Shanghai, China

5

Chuxia Deng, University of Macau, Macau SAR, China

6

Marco Foiani, IFOM - the FIRC Institute of Molecular Oncology, Milan, Italy 

7

Hiroshi Harada, Kyoto University, Kyoto, Japan

8

Ian Hickson, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

9

Jun Huang, Zhejiang University, Hangzhou, China

10

Daochun Kong, Peking University, Beijing, China

11

Stephen Kowalczykowski, University of California at Davis, USA

12

Li Lan, Harvard Medical School, Boston, USA

13

Guo-Min Li, UT Southwestern Medical Center at Dallas, USA

14

Lei Li, Zhejiang University, Hangzhou, China

15

Baohua Liu, Shenzhen University, Shenzhen, China

16

Cong Liu, Sichuan University, Chengdu, China

17

Haizhen Long, Shenzhen Bay Laboratories, Shenzhen, China

18

Huiqiang Lou, Shenzhen University, Shenzhen, China

19

Zhenkun Lou, Mayo Clinics, Rochester, USA

20

Feilong Meng, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS, Shanghai, China

21

Zhiyong Mao, Tongji University, Shanghai, China

22

Hisao Masai, Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Tokyo, Japan

23

Tanya T. Paull, The University of Texas at Austin, USA

24

Gerd Pfeifer, Van Andel Institute, Grand Rapids, USA

25

Orlando D. Schärer, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea

26

Binghui Shen, City of Hope National Medical Center, Duarte, USA

27

Zhiyuan Shen, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, USA

28

Lei Shi, Tianjin Medical University, Tianjin, China

29

Julian Stingele, Ludwig-Maximilians-University Munich, Munich, Germany

30

Shunichi Takeda, Shenzhen University, Shenzhen, China

31

Jiadong Wang, Peking University, Beijing, China 

32

Zhao-Qi Wang, Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI), Jena, Germany 

33

Stephen West, The Francis Crick Institute, London, UK

34

Wei Wu, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS, Shanghai, China

35

Dongyi Xu, Peking University, Beijing, China

36

Guoliang Xu, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS, Shanghai, China

37

Xingzhi Xu, Shenzhen University, Shenzhen, China

38

Wei Yang, National Institutes of Health, Bethesda, USA

39

Hongtao Yu, West Lake University, Hangzhou, China

40

Xiaochun Yu, West Lake University, Hangzhou, China

41

Jian Yuan, Tongji University, Shanghai, China

42

Pingkun Zhou, Beijing Institute of Radiation Medicine, AMMS, Beijing, China

43

Xiaolan Zhao, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA

44

Xianghui Zhao, The Fourth Military Medical University, Xi’an, China

45

Xiaofeng Zheng, Peking University, Beijing, China

46

Bin-Bing Zhou, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

47

Wei-Guo Zhu, Shenzhen University, Shenzhen, China